NAPPI NAAPURI

Nappi Naapuri tietosuojaseloste


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus täällä) mukainen tietosuojaseloste.
1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Yhteismaa ry (”Yhteismaa”)
Y-tunnus: 2520758-5
Postiosoite: Iso Roobertinkatu 41, 00120 Helsinki
2. Tietojen käsittelijät ja säilyttäjät

Tietoja käsitellään tai säilytetään lisäksi ulkopuolisissa palveluissa Heroku, Amazon Web Services (vain profiilikuvat) ja Mail Chimp (vain sähköpostiosoitteet). Kaikki nämä palvelut noudattavat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja suojaavat tiedot korkeiden turvallisuusstandardien mukaisesti.
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Pauliina Seppälä
Sähköpostiosoite: pauliina@yhteismaa.fi
4. Rekisterin nimi
Nappi Naapuri -palvelun asiakasrekisteri
5. Kerättävät tiedot, tietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet
Yhteismaa pyytää käyttäjiltä vain alustan toimivuuden kannalta välttämättömiä tietoja. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Yhteismaan ja palvelun käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon sen sopimuksen mukaan, joka syntyy kun käyttäjä käyttää palvelua ja hyväksyy samalla sen käyttöehdot. Rekisteriin tallennetaan asiakkuuteen ja palvelun käyttöön liittyviä yhteystietoja kuten nimi ja sähköpostiosoite. Käyttäjien viestit palvelussa tallentuvat palvelun tietokantaan, ja näin syntyvää tietoa käytetään palvelun kehittämiseen ja turvallisuuden varmistamiseen.
Henkilörekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja:
Henkilötiedot:

- Etu- ja sukunimi
- Osoite, postinumero ja -toimipaikka
- Käyttäjätunnus ja salasana.
Personointitiedot:

- Käyttäjän kiinnostuksen kohteet: tavarat ja taidot, kiva naapurusto, naapuriapu, ystävyys ja seura, lemmikit, varamummo
- Ilmoitusten vastaanotto
- Ilmoitusten etäisyys ja aiheet.
Yhteystietoja käytetään myös viestimiseen perustuen yleishyödyllisen yhdistyksen oikeutettuun etuun ylläpitää suhdetta käyttäjäyhteisöön. Viestit koskevat pelkästään Nappi Naapuri -palvelua, emmekä käytä niitä esimerkiksi kaupallisten yhteistyökumppaneiden tuotteiden mainostamiseen tai myy osoitteita eteenpäin.
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Emme hanki käyttäjistä muita tietoja.
6. Tietojen säännönmukaiset luovotukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yhteismaa ei säännönmukaisesti luovuta tietoja kolmansille ilman rekisteröidyn suostumusta eikä siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yhteismaa ei myy käyttäjien tietoja eteenpäin.
Liiketoimintakaupan seurauksena Yhteismaa voi kuitenkin siirtää tietoja liiketoiminnan ostajalle, joka sitoutuu käsittelemään tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatussa tietojärjestelmässä. Tietojärjestelmien käyttöön oikeutetuille henkilöille annetaan ohjeet järjestelmän asianmukaisesta käytöstä. Tietojärjestelmien käyttöoikeus annetaan ainoastaan niille henkilöille, joilla työtehtäviensä vuoksi perusteltu tarve järjestelmän käyttöön.
8. Käyttäjän oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen itseään koskevan tiedon korjaamista, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen jonkun käyttötarkoituksen suhteen, joidenkin tietojen keräämisen ja jonkun käyttötarkoituksen vastustamisoikeus, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.
Mahdolliset pyynnöt pauliina@yhteismaa.fi
9. Eväisteiden käyttö
Nappi Naapuri -palvelu käyttää ns. evästeitä. Evästeet mahdollistavat sivuston käyttöä kuvaavien tietojen (esim. kävijöiden IP-osoite, selaintyyppi, vieraillut sivut ja käyntiajankohta) seuraamiseen ja tallentamiseen. Yhteismaa käyttää evästetietoja sivujen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden avulla käsitellyt ja kerätyt tiedot eivät ole yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevia tietoja, eikä niitä myöskään yhdistetä tällaisiin tietoihin. Google Analytic -evästeitä käytetään palvelun toimivuuden varmistamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.
Useimpien selainten asetuksista voidaan estää evästetiedostojen käyttö. Tällöin on kuitenkin mahdollista, että osa Nappi Naapuri -palvelun toiminnoista ei toimi asianmukaisesti tai ollenkaan.
10. Tietojen käsittelyaika
Tietoja säilytetään 5 vuotta, minkä jälkeen käsittelyperuste arvioidaan uudelleen ja tiedot joko poistetaan tai säilytetään.